LAST NED APP

Personvernerklæring

Se også vår informasjonskapslelerklæring for nettstedet.

Behandling av personopplysninger i appen Barseltreff og nettsiden barseltreffappen.no

Når du besøker nettsiden vår og /eller er i kontakt med oss ved å bruke appen `Barseltreff` vil barseltreffappen.no behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. 

Barseltreff er ansvarlig for personopplysninger som samles inn via Barseltreff-appen og nettsiden barseltreffappen.no

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål, avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  • Navn og telefonnummer for å registrere brukerprofil i appen
  • Navn og e-postadresse i kontaktskjemaet på nettsiden og i appen 

Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. 

Lagring av opplysningene
Dataen i appen lagres sikkert på Amazon sine servere i USA. Alt databaseinnhold er skjermet fra offentlige internettet via Amazon sin private virtuelle sky. I tillegg brukes telefonnummer-verifikasjon for å gi tilgang til innholdet.

Meldingsloggen lagres hos Google Firebase og er sikret ved tilgangstoken

Her finner du mer informasjon om verifisering via SMS:

https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/user-pool-settings-mfa-sms-text-message.html

Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysningene som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysningene vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på er kontakte oss i skjemaet i appen eller på nettsiden. Da vil vi slette din bruker/profil og all data knyttet til denne.

Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside, eller i appen.

Annet
Vis omhu ved valg av profilbilde, vi oppfordrer til å unngå bilder av barn.

Personvernerklæring for barseltreffappen.no og Barseltreff AS

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det
kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon
som kan knyttes til deg mer indirekte. I denne personvernerklæringen kan
du lese om hvilke personopplysninger Barseltreff AS er behandlingsansvarlig
for. Det er viktig for oss at du vet hva slags personopplysninger vi behandler,
slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.
Innledning


Behandlingsansvar

Barseltreff AS er behandlingsansvarlig for all behandling av
personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av
opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne
personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene Datatilsynet er
behandlingsansvarlig for.
Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller
vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på gilbert@barseltreffappen.no

Kontakt personvernombudet

Barseltreff AS har utnevnt et eget personvernombud som du kan kontakte
dersom du har spørsmål til hvordan Datatilsynet behandler
personopplysninger om deg, eller du trenger hjelp til å utøve dine rettigheter
overfor Datatilsynet. Personvernombudet har taushetsplikt.

Personvernombud:

Gilbert Borgen-Veland

gilbert@barseltreffappen.no

Når samler Barseltreffappen inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:
Du har sendt oss en henvendelse eller klage via skjema på siden eller e-post til oss.
Du har bedt om innsyn etter offentlighetsloven
Du har meldt deg på et arrangement eller konkurranse
Du abonnerer på vårt nyhetsbrev
Du har søkt jobb hos oss
Du har bestilt foredrag
Du er journalist og har tatt kontakt med oss for en uttalelse
Du besøker vår hjemmeside barseltreffappen.no eller appen Barseltreff.

Vi kan også motta opplysninger om deg fra andre i følgende tilfeller:
Vi har bedt en virksomhet om en redegjørelse og dine opplysninger
fremkommer i redegjørelsen
En avviksmelding inneholder opplysninger om deg
En klage, tips eller veiledningssak inneholder opplysninger om deg
Opplysninger om deg blir lagret i forbindelse med en tilsynssak
Vi mottar opplysninger om deg fra et annet myndighetsorgan
En jobbsøker har angitt deg som referanse

Besøk på våre nettsider


Informasjonskapsler (cookies) og statistikk
Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen din
når du laster ned en nettside. Noen av informasjonskapslene er nødvendige
for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere.
Vi har dessuten utarbeidet en personvernvennlig statistikkløsning på
datatilsynet.no. Denne statistikken gjør at vi kan forbedre informasjonen på
nettsiden. Statistikken inneholder forskjellige variabler, slik som hvor mange
som har besøkt de ulike sidene og når, hvor mange ganger pdfer er lastet ned
og hva det er søkt på i søkemotoren vår. Det lagres også informasjon om
hvilke typer enheter som er mest brukt. All statistikken er anonym
og kan ikke knyttes til deg som enkeltperson. Du kan lese mer om cookies
som er i bruk på nettsiden og statistikkverktøyet i cookieerklæringen
vår (kommer snart)

Last ned til iPhone

Last ned til Android

Android-versjonen kommer snart!